9 x 9

Verschoven in snede

De bestaande woning was ooit de woning van de meestergast in het ensemble van arbeiderswoningen aan de rand van een kleiput. De woning is beschermd erfgoed maar werd gezien de bouwfysisch toestand afgebroken. Met de gerecupereerde blauwe Paepesteen werd het oorspronkelijk volume heropgebouwd. Om een energie-efficiënte woning te kunnen opleveren werden de nieuwe bouwschillen ontdubbeld en thermisch geïsoleerd. 

Door de integratie van de halfhoge kelder in het nieuwe bouwvolume, kon door een verschuiving in de vloerpassen een ‘extra verdieping’ gerealiseerd worden, waardoor in de beperkte vloeroppervlakte van 81 m² toch een hedendaagse woonprogramma met 3 slaapkamers kon opgeleverd worden.