Het maken van architectuur is complex. De bouwheer confronteert de ontwerper met steeds ingewikkeldere bouwprogramma's binnen het vooropgesteld budget, een steeds denser wordende context vraagt meer ingenieuzere oplossingen en alle relevante maatschappelijke en ecologische condities stellen de architect zwaar op de proef. hvh-architecten vindt dit net de uitdaging en zoekt steeds naar de beste oplossing op maat van de bouwheer. Een open dialoog met de bouwheer is daarvoor primordiaal om het ontwerpproces gunstig te laten evolueren. Voor hvh-architecten is de bouwheer dé initiator van het project en is er van overtuigd dat een kwalitatief project start bij een juiste formulering van de ambitie van de opdracht.

Op maat van bouwheer, context en conditie

 

Tijdloos versus traditioneel


Alles lijkt reeds bedacht, maar de zoektocht naar vernieuwing bestaat nog steeds. hvh-architecten is niet geïnteresseerd in trends en hippe architectuur, maar tracht een tijdloosheid in hun ontwerpen op te nemen waardoor het lijkt alsof alles nooit anders was. Elke steen in een rivier zal de stroom van die rivier beïnvloeden, maar uiteindelijk mag geen enkele steen de stroom blokkeren. hvh-architecten heeft de ambitie om steeds alles tot het uiterste te onderzoeken met uitermate veel zorg en finesse, zonder het totaal beeld uit het oog te verliezen.

 


Binnen de hedendaagse conditie moeten nieuwe ontwerpopgaven over de verschillende disciplines heen moeiteloos in elkaar overlopen. hvh-architecten vervaagt bewust de grenzen tussen landschaparchitectuur – stedebouw – architectuur en interieurarchitectuur en zoekt vaak naar ontwerpoplossingen op de rand van deze disciplines. Van stoel tot stad.

Zonder begrenzing

 

Netwerk- gedachte als kernversterking


Naast een multidisciplinaire aanpak, is er ook voldoende specialiteit en gedetailleerde ervaring nodig. Daarom kan hvh-architecten steeds beroep doen op haar professioneel netwerk van specialisten die hen steeds bijstaan. Daarnaast is hvh-architecten steeds bezig met een constante bijscholing en uitpuring van het vakgebied. Door de projectervaring wordt constant bijgestuurd in de aanpak en opbouw van nieuwe projecten en is het bureau een continu leerproces, waarin plaats en tijd wordt vrijgemaakt voor onderzoek en ontwikkeling.